180 Thai Blog2018-09-18T17:32:52+00:00

ปัจจัยสำคัญในการที่จะเป็นเจ้าแห่งวงการอุตสาหกรรมเครื่องรีดอลูมิเนียม

July 24th, 2018|

ปัจจัยสำคัญในการที่จะเป็นเจ้าแห่งวงการอุตสาหกรรมเครื่องรีดอลูมิเนียม การพัฒนาขีดความสามารถในด้านการผลิต อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเครื่องรีดเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมในการที่จะเป็นเจ้าแห่งวงการอุตสาหกรรมเครื่องรีดอลูมิเนียม และดูเหมือนว่าผลผลิตที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งผลกำไรจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ทว่าจุดอ่อนของวงการนี้คือขีดจำกัดขององค์ความรู้ในการพัฒนาต่อยอด เพราะเหตุใด? หลักฟิสิกส์ของอุตสาหกรรมเครื่องรีดอลูมิเนียมที่ยังคงเดิม นับจากยุค 80 [...]

เตาอบแม่พิมพ์ (Super Die Oven)

May 2nd, 2018|

ในอุตสาหกรรมเครื่องรีดอลูมิเนียม เตาอบแม่พิมพ์นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าอุปกรณ์อื่นๆ เพราะเตาอบแม่พิมพ์นี้จะสามารถบ่งชี้ได้ว่า ชิ้นงานที่รีดออกมานั้นได้คุณภาพตามแต่มาตรฐานของแต่ละบริษัทกำหนดไว้หรือไม่ ในการเลือกเตาอบแม่พิมพ์นั้น ท่านเลือกจากองค์ประกอบใดบ้าง แน่นอนว่า อุณหภูมิย่อมเป็นปัจจัยหลักของการเลือกเตาอบแม่พิมพ์ เพราะอุณภูมิในอุตสหกรรมเครื่องรีดอลูมิเนียม นับเป็นปัจจัยที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆ [...]

หัวรีดอลูมิเนียม Dummy Block

March 26th, 2018|

อุปกรณ์ที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งของการรีดอลูมิเนียมที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยก็คือ หัวรีดอลูมิเนียม หรือที่เรียกว่า Dummy Block อุปกรณ์หัวรีดนี้จะสัมผัสกับอลูมิเนียมโดยตรง โดยหลักการทำงานคือการดันอลูมิเนียมแท่งผ่านเครื่องรีดไปยังแม่พิมพ์ ดังนั้น หัวรีดอลูมิเนียมจึงเป็นอุปกรณ์ที่สัมผัสกับความร้อนโดยตรง หัวรีดที่ดีต้องมีความแข็งแรงและสามารถยืดหยุดได้ [...]

QR Container เครื่องรีดอัจฉริยะ

March 21st, 2018|

ถ้าหากจะพูดถึงนวัตรกรรมใหม่ในอุตสาหกรรมเครื่องรีดอลูมิเนียม นอกจากคาสทูลเป็นบริษัทที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ตอบสนองการใช้งานได้อย่างทรงประสิทธิภาพมากที่สุด แต่ยังไม่เคยหยุดนิ่งในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆเพื่อให้อุตสหกรรมเครื่องรีดอลูมิเนียมให้ผลคุ้มค่าในการลงทุนของลูกค้ามากยิ่งขึ้น สำหรับเครื่องรีดอลูมิเนียม จะเห็นได้ว่านับจากที่คาสทูลได้พัฒนารูปแบบในผลิตภัณฑ์ และไม่เคยหยุดนิ่งนั้น ได้รับการยอมรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี วันนี้จะนำเสนอเครื่องรีดอลูมิเนียม อัจฉริยะ [...]

Castool Cold Clean-Out Block

January 23rd, 2018|

สำหรับเครื่องรีดอลูมิเนียม ถ้าหากว่าใช้งานไปสักพักแล้ว เศษของอลูมิเนียมอาจจะตกค้างเกาะอยู่ตามผิวของไส้ในของเครื่องรีด การทำความสะอาดที่ถูกวิธีนั้นจำเป็นต้องไม่ใช่การทำความสะอาดที่ทำลายพื้นผิวภายในของเครื่องรีด ซึ่งอาจจะส่งผลกับผลิตภัณฑ์ได้ ดังนั้น คาสทูงจึงคิดค้นและพัฒนาอุปกรณ์ทำความสะอาดที่เรียกว่า Cold Clean-Out Block [...]

Castool Dummy Blocks

January 11th, 2018|

ถ้าหากจะกล่าวถึงอุปกรณ์ในการรีดที่สำคัญที่สุดอีกชิ้นหนึ่ง ก็คงไม่พ้น หัวรีด หรือ Dummy Block เพราะ Dummy Block เป็นอุปกรณ์ที่สัมผัสกับอลูมิเนียมแท่งที่อบจนร้อนได้ที่โดยตรง [...]

๊Updated! Die Oven

January 9th, 2018|

คาสทูลภูมิใจที่จะนำเสนอการอัพเดทผลิตภัณฑใหม่ วันนี้จะเริ่มที่ เตาอบ โดยความพิเศษของเตาอบรุ่นนี้ จะลดเวลาของการอุ่นแม่พิมพ์ และทำให้คุณภาพของชิ้นงานที่จะรีดดีขึ้นอีกด้วย ที่สำคัญ เรารับประกันชิ้นส่วนในการทำความร้อนภายในเตาอบ เป็นระยะเวลาถึง 3 [...]